Építési és épület technológiák

Kőfaragó

 

A kőfaragó szakember természetes vagy műkőből felépíti, burkolja vagy díszíti az épületek lábazatát, falszerkezetét, pilléreit, homlokzatát, gipszből díszítőelemeket (pl. vázák, sírkövek, emlékművek, stb.) állít elő. Különféle kőzetekből lábazatokat, párkányokat, lépcsőket, oszlopokat, pilléreket, kerítésfalakat, szegélyköveket, padlóburkolatokat, emlékműveket, sírköveket, vázákat és egyéb termékeket készít.

 

Hidegburkoló

 

A hidegburkoló az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít és javít. Elbontja a sérült, hibás vagy cserélendő burkolatokat. Épületek külső homlokzatát és belső falfelületeit, valamint talaját hideg (pl. csempe, mozaik) ill. meleg (parketta, szőnyegpadló, műanyagpadló) tapintású burkoló anyaggal vonja be, javítja. Díszítő burkolatot készít egyedi igény szerint különleges anyagokból vagy hagyományos anyagok sajátos felhasználásával.

 

Víz-, gáz-, és fűtésszerelő

 

A víz-,gáz-, fűtésszerelő épületgépészeti csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít, karbantart. Építi, összeállítja és összeszereli, valamint javítja és karbantartja a folyadékok, légnemű anyagok, valamint apróra zúzott szilárd anyagok szállítására szolgáló csővezetékeket, vezetékhálózatokat és az ezeket kiszolgáló berendezéseket. Megépíti a távhővezetékeket, kialakítja a létesítmények belső fűtési rendszereit, csatlakoztatja a távfűtési rendszerhez, valamint karbantartja és javítja őket. Kiépíti a gázvezetékeket, beköti az ezekhez tartozó berendezéseket és készülékeket, üzembe helyezi, beszabályozza, elvégzi a karbantartásukat és javításukat.

 

Hűtő- és légtechnikai szerelő

 

A hűtő és légtechnikai szerelő hűtő- és légtechnikai csőhálózatokat, vezetékeket épít ki, szerel, javít és tart karban. Hőszivattyú rendszereket, klímaberendezéseket üzemel be, karbantart és javít. Csővezetéket épít ki, ellenőrizni a csőkötések tömörségét, hő- és korrózióvédő szigetelést készít és telepít, alkalmazza a készülékek szerelési beépítési előírásait

 

Villanyszerelő

 

A villanyszerelő épületek villamos berendezésének kialakítását, villamos készülékek kezelésének betanítását, javítását, karbantartását végzi.

Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel. Vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.

 

Kőműves

 

A kőműves épületeket falaz és vakol, elhelyezi a nyílászárókat, kialakítja a homlokzatot és a belső tereket, boltíveket, oszlopokat, valamint kéményeket épít. Elvégzi a felújítási és bontási munkákat. Esetenként egyszerűbb burkoló, állványozó, betonozó és szigetelő munkákat is végez. Többnyire szabadban, gyakran változó munkahelyen tevékenykedik. A munkaidő változatos, az időjárás és a határidő függvénye is. Általában kéziszerszámokkal dolgozik (pl. kőműveskalapács, nyeles habarcskeverő), de a munka megkönnyítésére használ gépeket is (pl. habarcskeverő, vakolópisztoly, habarcsszivattyú).

 

Szárazépítő

 

A szárazépítő feladata, hogy a teherhordó szerkezetek által körülhatárolt teret a szerelt szerkezetekkel kisebbekre (szobákra, termekre) ossza, azaz belső falakat, előtétfalakat, falburkolatokat építsen, elkészítse az álmennyezetet, az álpadlót, szükség esetén a szárazvakolatot. A szárazépítés során előre gyártott építőelemekből „száraz" technológiával, azaz víz felhasználása nélkül, mechanikus kapcsolatokkal készítenek épületszerkezeteket. A szárazépítés olyan építési módszer, amelyben a kivitelezés helyszínére szállított elemekből szerelik össze az épületszerkezeteket. Az építéshez víz vagy egyéb folyékony adalékanyag nem szükséges, kivételt képez ez alól a fugák, hézagok kitöltése.

 

Festő, díszítőfestő

 

A festő, mázoló, tapétázó feladata az épületek, lakóterek külső és belső felületi, felületképzési munkáinak elvégzése (festés, mázolás, tapétázás). Szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése tartozik bele. Kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával dolgozik.

 

Épületasztalos

 

Az épületasztalos elkészíti, beépíti és javítja az épületek faalapanyagú szerkezeteit: ajtókat, ablakokat, zsalukat, lambériákat, küszöböket, falépcsőket, redőnyöket, beépített bútorokat, valamint faházakat szerel össze. Szinte valamennyi olyan faipari termékeket képes előállítani, ami egy átlagos építményben előfordulhat Gépi vagy kézi eszközökkel megmunkálja (fűrészeli, gyalulja, esztergálja, fúrja, csiszolja) a faanyagot, majd a szerkezeteket ragasztással, vasalással, szegezéssel rögzíti. A felületet csiszolja, majd lefesti, helyszíni szerelést végez: beépíti a nyílászáró szerkezeteket, szekrényeket, zsalugátereket, tartóoszlopokat, lépcsőket. Különböző egyéb belső asztalosmunkákat, falborítást, karbantartást végez.

 

Bútorasztalos

 

A bútorasztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed.

 

Bádogos

 

A bádogos finomlemezekből épület felszerelési tárgyakat és épületbádogos szerkezeteket (csapadékvíz levezető csatornát, kupolát, párkányt, tornyot) készít. Az épületeket bádoggal fedi, és elvégzi az épületbádogos szerkezetek felszerelését és javítását. A bádogos feladata a kivitelezés mellett az ügyfél tájékoztatására szolgáló első vázlat kidolgozása, az anyagbeszerzés lebonyolítása és a konkrét terv megrajzolása is.

 

Melegburkoló

 

A melegburkoló feladata padlóburkolatok, lépcsők és pihenők felületeinek burkolása, falszegélyek készítése, fektetése, állagának megőrzése és ápolása lakásokban, irodákban, termekben, csarnokokban.

Feladatkörébe tartozik még a parkettán fellelhető hibák kijavítása, illetve régebben lefektetett burkolatok bontása.

Elasztikus és textil padlóburkolatokat (pl.: linóleum, műanyag, gumiburkolatok és padlószőnyegek) fektet le, falburkolást és tapétázást is végez műanyag és papíranyagokkal. Egy speciális területet képez a parkettapadlók restaurálása, mely során egyes parkettarészeket cserélnek, illetve egészítenek ki a parkettafelület méreteinek és színének megtartásával.

 

Kertépítő

 

A kertépítő feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása Kertek növényzetét és azok elhelyezkedését tervezi és valósítja meg: a talaj előkészítése után elvégzi a fák, bokrok, cserjék és virágok beültetését. Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket helyez el, tart fent, kerti szerkezeteket készít. Gyepesítési, parkfenntartási munkát végez. Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végez.

 

 

 

 

 

 

Közösség